Inžineriniai geologiniai tyrimai

Inžineriniai geologiniai tyrimai yra neatsiejama statinių statybos dalis. Tyrimų metu įvertinamos gamtinės sąlygos (kaip grunto stipruminės savybės, požeminio vandens lygis ir kt.) darančios įtaką statinio pamato konstrukcijos parinkimui. Geologinių tyrimų metu surinkta informacija yra būtina rengiant pastato projekto konstrukcinę dalį.

Atliekame inžinerinius geologinius tyrimus gyvenamųjų namų, civilinių ir pramonės bei kitų tipų pastatams, susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams.

Užsakydamas geologinius tyrimus užsakovas turi turėti parengtą tyrimų teritorijos topografinį planą, techninę užduotį pagal LR teisės aktuose reglamentuojamą formą, būti tyrimų teritorijos savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Iškilus klausimams, susisiekite su mumis ir mes padėsime išspręsti organizacinius klausimus bei atliksime inžinerinius geologinius tyrimus Jūsų statyboms.

Patirtis svarbu

Gediminas – geologinių tyrimų skyriaus vadovas, inžinierius turintis hidro-geologijos ir inžinerinės geologijos magistro mokslinį laipsnį ir daugiau kaip 16 metų profesinę patirtį.

Patirtis apima inžinerinės, naftos ir aplinkosauginės geologijos sritis privačiose Lietuvos, Prancūzijos bei USA bendrovėse bei LR valstybiniame sektoriuje. Dalyvavo atsakingu vadovu daugiau kaip 300 projektų.

Geologinių tyrimų metu surinkti duomenys apie gruntų sąlygas statybų aikštelėje leidžia projektuotojui – konstruktoriui suprojektuoti pamatus ne tik atitinkančius gamtines sąlygas ir pastato reikalavimus, bet ir ekonomiškus, t.y. “tokius, kaip turi būti”. Būtent glaudus bendradarbiavimas tarp projektuotojo ir geologo suteikia didžiausią ekonominę naudą Užsakovui.

Gediminas